Autoryzowany doradca

Obecnie Dase S.A. nie ma podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Do sierpnia 2012 r naszym AD był:
INC S.A. (dawniej INVESTcon GROUP S.A.)
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań
tel./fax.: 061 851 86 77
e-mail: biuro@ic.poznan.pl
www.investcongroup.pl