Kalendarium

2011

12 sierpnia 2011 – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2011
10 listopada 2011 – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2011

2012

10 lutego 2012 – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2011
25 kwietnia 2012 – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2012
30 maja 2012 – publikacja raportu rocznego za 2011
15 czerwca 2012 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14 sierpnia 2012 – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2012
14 listopada 2012 – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2012

2013

14 lutego 2013 – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2012
15 maja 2013 – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2013
14 czerwca 2013 – publikacja raportu rocznego za 2012
28 czerwca 2013 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
13 sierpnia 2013 – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2013
14 listopada 2013 – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2013

2014

14 lutego 2014 – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2013
15 maja 2014 – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2014
13 czerwca 2014 – publikacja raportu rocznego za 2013
27 czerwca 2014 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14 sierpnia 2014 – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2014
14 listopada 2014 – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2014

2015

14 lutego 2015 – publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014
15 maja 2015 – publikacja raportu okresowego za I kwartał 2015
29 czerwca 2015 – publikacja raportu rocznego za 2014
30 czerwca 2015 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14 sierpnia 2015 – publikacja raportu okresowego za II kwartał 2015
13 listopada 2015 – publikacja raportu okresowego za III kwartał 2015