Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów:

Dase S.A.
ul. Armii Krajowej 17
58-100 Świdnica

tel. +48 74 8501786
e-mail: biuro@dase.pl

Można nas również znaleźć na portalu społecznościowym Facebook: Dase S.A.