Raporty bieżące

2011
1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI
2/2011 Wniosek o wprowadzenie akcji i PDA do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
3/2011 Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji i PDA
4/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E
5/2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku
6/2011 Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2011 r.
7/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
8/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E
9/2011 idivein.com – nowy projekt inkubowany przez Dase Financial Group S.A.
10/2011 Korekta do raportu 9/2011 – błędna nazwa portalu w tytule raportu
11/2011 Raport miesięczny – sierpień 2011
12/2011 Raport miesięczny – wrzesień 2011
13/2011 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2011 r.
14/2011 Raport miesięczny – październik 2011
15/2011 Zawarcie umowy o wydanie płyty muzycznej przez Emitenta
16/2011 Korekta prognozy
17/2011 Raport miesięczny – listopad 2011

2012
1/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2/2012 Raport miesięczny – grudzień 2011
3/2012 Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2011 r.
4/2012 Raport miesięczny – styczeń 2012
5/2012 Raport miesięczny – luty 2012
6/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego YoSoftware sp. z o.o.
7/2012 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
8/2012 Zawiązanie spółki zależnej – Arete Media Group S.A.
9/2012 Zbycie udziałów w My Finanse sp. z o.o.
10/2012 Raport miesięczny – marzec 2012
11/2012 Nabycie udziałów w spółce Bukku sp. z o.o.
12/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.
13/2012 Korekta prognozy
14/2012 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 r.
15/2012 Raport miesięczny – kwiecień 2012
16/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15.06.2012
17/2012 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/2012 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki
19/2012 Raport roczny Dase Financial Group S.A. za rok obrotowy 2011
20/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
21/2012 Raport miesięczny – maj 2012
22/2012 Zakup nieruchomości
23/2012 Raport miesięczny – czerwiec 2012
24/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.
25/2012 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
26/2012 Raport miesięczny – lipiec 2012
27/2012 Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 r.
28/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
29/2012 Raport miesięczny – sierpień 2012
30/2012 Raport miesięczny – wrzesień 2012
31/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.
32/2012 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 r.
33/2012 Raport miesięczny – październik 2012
34/2012 Zawiązanie spółki zależnej – PROPER Records S.A.
35/2012 Raport miesięczny – listopad 2012
36/2012 Zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej

2013
1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2/2013 Raport miesięczny – grudzień 2012
3/2013 Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną
4/2013 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r.
5/2013 Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
6/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.
7/2013 Raport miesięczny – styczeń 2013
8/2013 Raport miesięczny – luty 2013
9/2013 Raport miesięczny – marzec 2013
10/2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2013 r.
11/2013 Raport miesięczny – kwiecień 2013
12/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 r.
13/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012
14/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012
15/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.06.2013
16/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012
17/2013 Raport roczny Dase Financial Group S.A. za rok obrotowy 2012
18/2013 Raport miesięczny – maj 2013
19/2013 Korekta do raportu 17/2013 – brak podstawy prawnej
20/2013 Powołanie członka Rady Nadzorczej
21/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22/2013 Korekta do raportu 21/2013 – błędna liczba akcji i głosów przy uchwałach nr 8 i 9
23/2013 Raport miesięczny – czerwiec 2013
24/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 r.
25/2013 Uchwała Zarządu – lista osób uprawniona do objęcia warrantów subskrypcyjnych
26/2013 Incydentalne naruszenie zasad dobrych praktyk – raport miesięczny za lipiec 2013
27/2013 Objęcie akcji serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym
28/2013 Raport miesięczny – sierpień 2013
29/2013 Spółka zależna – podwyższenie kapitału zakładowego
30/2013 Raport miesięczny – wrzesień 2013
31/2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r. – zdarzenie nadzwyczajne
32/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 r.
33/2013 Raport miesięczny – październik 2013
34/2013 Raport miesięczny – listopad 2013

2014
1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2/2014 Raport miesięczny – grudzień 2013
3/2014 Spółka zależna – podwyższenie kapitału zakładowego
4/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2013 r.
5/2014 Cofnięcie wniosku spółki zależnej o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
6/2014 Raport miesięczny – styczeń 2014
7/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
8/2014 Zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej
9/2014 Raport miesięczny – luty 2014
10/2014 Sprzedaż lokalu usługowego
11/2014 Informacja dla akcjonariuszy – komentarze na forach internetowych
12/2014 Raport miesięczny – marzec 2014
13/2014 Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych
14/2014 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego
15/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r.
16/2014 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013
17/2014 Raport miesięczny – kwiecień 2014
18/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
19/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2014
20/2014 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki
21/2014 Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego
22/2014 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
23/2014 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki
24/2014 Raport roczny Dase Financial Group S.A. za rok obrotowy 2013
25/2014 Raport miesięczny – maj 2014
26/2014 Zawarcie istotnej umowy
27/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
28/2014 Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego
29/2014 Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego
30/2014 Raport miesięczny – lipiec 2014
31/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.
32/2014 Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego
33/2014 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
34/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii H – oferta prywatna
35/2014 Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego
36/2014 Raport miesięczny – sierpień 2014
37/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana nazwy Spółki
38/2014 Zbycie wszystkich udziałów w spółce Tax4You sp. z o.o.
39/2014 Raport miesięczny – wrzesień 2014
40/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
41/2014 Raport miesięczny – październik 2014
42/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
43/2014 Informacja o niedojściu do skutku emisji akcji serii G
44/2014 Raport miesięczny – listopad 2014
45/2014 Zbycie portalu hhzone.pl

2015
1/2015 Zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej
2/2015 Raport miesięczny – grudzień 2014
3/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
4/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.
5/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
6/2015 Raport miesięczny – luty 2015
7/2015 Raport miesięczny – marzec 2015
8/2015 Raport miesięczny – kwiecień 2015
9/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015 r.
10/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
11/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2015
12/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
13/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/2015 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki
15/2015 Raport miesięczny – maj 2015
16/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
17/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
18/2015 Powołanie dotychczasowych członków Zarządu na kolejną kadencję
19/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
20/2015 Raport roczny Dase S.A. za rok obrotowy 2014
21/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase S.A.
22/2015 Oświadczenie o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych
23/2015 Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję
24/2015 Rezygnacja członka rady nadzorczej
25/2015 Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
26/2015 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych
27/2015 Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii F
28/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
29/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F

2016
1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.
3/2016 Dokonanie wpisu w KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego
4/2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
5/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015
6/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015
7/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015
8/2016 Opóźnienie w publikacji raportu rocznego za rok 2015
9/2016 Zakończenie współpracy z mBankiem
10/2016 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych
11/2016 Opóźnienie w publikacji raportu rocznego za rok 2015 – aktualizacja
12/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
13/2016 Opóźnienie w publikacji raportu rocznego za rok 2015 – aktualizacja
14/2016 Opóźnienie w publikacji raportu rocznego za rok 2015 – aktualizacja
15/2016 Opóźnienie w publikacji raportu rocznego za rok 2015 – aktualizacja
16/2016 Raport roczny Dase S.A. za rok obrotowy 2015
17/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 r.
18/2016 Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

2017
1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2016 r.
3/2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.