Raporty ESPI

2011
1/2011 Przystąpienie do systemu ESPI

2012
1/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15.06.2012
2/2012 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA z dnia 15.06.2012 r.

2013
1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.06.2013
2/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA z dnia 28.06.2013 r.

2014
1/2014 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie
2/2014 Zawiadomienie o osiągnięciu 5% głosów na walnym zgromadzeniu
3/2014 Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
4/2014 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na walnym zgromadzeniu
5/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.06.2014
6/2014 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA z dnia 27.06.2014 r.
8/2014 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% głosów na walnym zgromadzeniu
9/2014 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie
10/2014 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie
11/2014 Zawiadomienie o zmianie udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, w związku z posiadaniem udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
12/2014 Zawiadomienie o zmianie udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, w związku z posiadaniem udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
13/2014 Zawiadomienie o zejściu poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu
14/2014 Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

2015
1/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2015
2/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA z dnia 30.06.2015 r.

2016
1/2016 Zakończenie współpracy z mBankiem
2/2016 Uruchomienie nowego produktu finansowego CarCashBack
3/2016 Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku
4/2016 Zawarcie umowy z Animatorem Rynku