Raporty okresowe

2011
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał
Jednostkowy raport okresowy za III kwartał
Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał

Raport roczny za rok 2011

Opinia i raport biegłego rewidenta 2011 cz. 1
Opinia i raport biegłego rewidenta 2011 cz. 2

2012
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał
Jednostkowy raport okresowy za III kwartał
Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał

Raport roczny za rok 2012

Opinia i raport biegłego rewidenta 2012 cz. 1
Opinia i raport biegłego rewidenta 2012 cz. 2

2013
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał
Jednostkowy raport okresowy za III kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym

Raport roczny za rok 2013
Opinia i raport biegłego rewidenta 2013 cz. 1
Opinia i raport biegłego rewidenta 2013 cz. 2
Opinia i raport biegłego rewidenta 2013 cz. 3
Opinia i raport biegłego rewidenta 2013 cz. 4

2014
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za III kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym

Raport roczny za rok 2014
Opinia biegłego rewidenta 2014
Raport biegłego rewidenta 2014

2015
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za III kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym

Raport roczny za rok 2015
Opinia biegłego rewidenta 2015
Raport biegłego rewidenta 2015

2016
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za III kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym
Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał wraz z kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym