Zarząd i Rada Nadzorcza

daseprezes
Prezes Zarządu – Sebastian Owczarski, absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku rachunkowość. Od 1997 r. do 1998 r. dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w spółce WAAD Poland sp. z o.o. W 1998 r. pracownik na stanowisku sprzedażowym w PTE DOM S.A. Od 1999 r. właściciel biura rachunkowego, którego wszyscy klienci oraz umowy zostały wniesione do spółki TAX4YOU sp. z o.o. Jest jednym z założycieli spółki Dase Financial Group sp. z o.o. – poprzednika prawnego Dase Financial Group S.A. Od 2005 r. do 2007 r. wiceprezes Zarządu Dase Financial Group, a od 2007 r. Prezes Zarządu. W międzyczasie w okresie od kwietnia 2006 r. do marca 2007 r. prokurent w spółce PKS Świdnica sp. z o.o. oraz od marca 2007 r. do października 2007 r. prezes zarządu PKS Wałbrzych sp. z o.o. (Spółki Skarbu Państwa).


ewa
V-ce Prezes Zarządu – Ewa Sala, absolwentka Wyższej Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości na kierunku Finanse i Bankowość oraz Marketing i Zarządzanie. Od 1998 r. do 2005 r. pracownik Centrum Finansowo Leasingowego w Świdnicy. Od 2005 r. do 2007 r. pracownik oddziału MultiBanku w Wałbrzychu. Od 2008 r. do 2009 r. dyrektor oddziału w Wałbrzychu. Od września 2009 r. członek Zarządu Dase Financial Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego Dase Financial Group S.A.), a od maja 2010 r. wiceprezes Zarządu. Aktualnie również dyrektor oddziału MultiBanku w Polkowicach.Przewodniczący RN – Patrycja Cudo-Owczarska
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing (2001 rok), absolwentka Politechniki Opolskiej na Wydziale Zrządzanie i Inżynieria Produkcji (2003 rok) oraz absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Wrocławskiej kierunek Rachunkowość i Kontrola Finansowa. Od marca 2003 roku do kwietnia 2010 roku zatrudniona w spółce Profinans Sp. z o.o. W 2008 roku uzyskała Certyfikat Księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadawany przez Ministerstwo Finansów. Obecnie od maja 2010 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu w Tax4You Sp. z o.o.

Zastępca przewodniczącego RN – Marek Dyduch
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i wyceny nieruchomości. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1993 -2005 poseł RP, 2001-2002 wiceminister skarbu, 2002-2005 sekretarz generalny SLD. Od 2006 roku pełni funkcję radnego sejmiku dolnośląskiego. Obecnie prowadzi również biuro prawne.

Członek RN – Zbigniew Owczarski
Członek RN – Mateusz Cudo

Powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami, dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Patrycja Cudo-Owczarska – małżonka Sebastiana Owczarskiego
Zbigniew Owczarski – ojciec Sebastiana Owczarskiego
Mateusz Cudo – brat Patrycji Cudo-Owczarskiej